Offerte aanvraag

EcoDesign / ERP

Ecodesign is een relatief nieuw begrip, dat het streven uitdrukt om bij het ontwerp van een proces of product niet alleen rekening te houden met economische, technische en menselijke criteria, maar ook met milieucriteria. Vroegere methodologieën (ontwikkeld sinds het groeiende milieubewustzijn en de opkomst van de groene beweging in de jaren 1970) zorgden er vooral voor dat milieuschade opgeruimd werd bij het vrijkomen van de schadelijke stoffen in het milieu. Dit worden end-of-pipe-oplossingen genoemd. Een typisch voorbeeld hiervan is een autokatalysator, die schadelijke stoffen afbreekt net voor ze de uitlaat verlaten. Bij ecodesign wordt een proces volledig herontworpen zodanig dat schadelijke stoffen in veel mindere mate, of helemaal niet, aangemaakt worden. Ecodesign komt neer op het vermijden van afval door middel van preventie. Dit bespaart niet alleen in materiaal om de vervuilende stoffen aan te maken, maar bespaart ook op de tijd, geld en energie om de vervuilende stoffen weer af te breken.

Bij ecodesign wordt, net als bij eco-efficiënt werken, de volledige levenscyclus van een product of proces bekeken en worden de hoogste milieubelastingen het eerst aangepakt. Ecodesign kan plaatsvinden door een product te herontwerpen of door de markt te herbekijken en bij te sturen. Een voorbeeld van dit laatste was de ontwikkeling van een multifunctionele printer voor klein gebruik, die kan printen, scannen, kopiëren en faxen. Dit biedt een zeker milieuvoordeel omdat vroeger diverse apparaten aangeschaft dienden te worden (met elk hun productie- en afval). Dergelijke vergelijkingen gelden over het algemeen slechts voor bepaalde groepen en kunnen voor een andere doelgroep anders zijn (grootgebruikers ten opzichte van kleingebruikers).

Ecodesign LOT 20 (EN Directive 2009/125/EC, ISO14006 en EED 2015/1188)

Betreft regulering en kwalificering van elektrische verwarming en thermostaten, gecombineerd, welke in zal gaan per 1 januari 2018 omtrent onder andere de energiezuinigheid maar ook de gemiddelde levensduur en natuurlijk de CO2 uitstoot. De produkten die vanaf 1 januari 2018 worden geleverd/geproduceerd moeten hier aan voldoen.

Producten die alreeds in de markt zijn, hoeven hier niet aan te voldoen doch dienen wel gedocumenteerd te zijn. Uitzonderingen daar gelaten.

energielabel.1920x0.jpg
logo-ecodesign-021493400-1700-09102014.4
Korte omschrijving

Ecodesign LOT 20 (EN Directive 2009/125/EC, ISO14006 en EED 2015/1188)

Betreft regulering en kwalificering van elektrische verwarming en thermostaten, gecombineerd, welke in zal gaan per 1 januari 2018 omtrent onder andere de energiezuinigheid maar ook de gemiddelde levensduur en natuurlijk de CO2 uitstoot. De produkten die vanaf 1 januari 2018 worden geleverd/geproduceerd moeten hier aan voldoen. De door ons te leveren produkten, icm een thermostatische regeling, voldoen aan de ecodesign regelgeving.

Producten die alreeds in de markt zijn, hoeven hier niet aan te voldoen doch dienen wel gedocumenteerd te zijn. Uitzonderingen daar gelaten. 

Het hart van de elektrische verwarming is uiteraard de thermostatische regeling. Hoe geavanceerder deze is hoe hoger deze staat in de ranking. Doordat elektrische verwarming 1:1 het vermogen doorgeeft zijn hier natuurlijk wel enige verschillen in zoals directe verwarming en indirecte verwarming (accumulatie), convectie en stralingswarmte.

.

.

watts-vision-ecodesign.480x0.jpg
Het hart van de installatie: thermostaat of regeling

Het hart van de elektrische verwarming is uiteraard de thermostatische regeling. Hoe geavanceerder deze is hoe hoger deze staat in de ranking. Doordat elektrische verwarming 1:1 het vermogen doorgeeft zijn hier natuurlijk wel enige verschillen in zoals directe verwarming en indirecte verwarming (accumulatie), convectie en stralingswarmte.

Gradatie thermostaten/regelingen (hoger = beter=energiezuiniger);

10)- Gebouwbeheersysteem gecombineerd met PID regeltechniek en klokthermostaten (modulerend)

 9)- Gebouwbeheersysteem op basis van aan/uit en klokthermostaten

 8)- Gebouwbeheersysteem op basis van PID/aan/uit (modulerend)

 7)- Elektronische thermostaten/regelingen, klokfunctie en PI/PID functionaliteit (modulerend)

 6)- Elektronische thermostaten/regelingen met PI/PID functionaliteit.

 5)- Elektronische thermostaten/regelingen met klokfunctie en zelflerende functionaliteit

 4)- Elektronische thermostaten/regelingen met klokfunctie

 3)- Elektronische thermostaten/regelingen zonder enige bijzondere functionaliteit

 2)- Bi metaal thermostaten/regelingen

 1)- Capillaire thermostaten/regelingen

Doordat de elektrische verwarming de energie 1:1 zal doorgeven zonder nagenoeg enige verliezen, is de combinatie een bepalende factor mbt energiezuinigheid en comfort.

.

.

vloerverwarming-ecofloor-incl-ocd5-color
Combinaties elektrische vloerverwarming, dunbed systeem;

Zodra deze vorm van elektrische vloerverwarming wordt toegepast, is het verschil merkbaar zodra er direct onder de vloerverwarming (verwarmingskabels, verwarmingsmatten, verwarmingsfolie) een degelijk isolatiemateriaal wordt toegepast. Bij gebruik van de methode zonder isolatie zal een deel van de energie verloren gaan.

Hoe geavanceerder de regeling hoe efficienter het gebruik en verbruik. Het verschil in verbruik, gemiddeld genomen, tussen beide systemen is ca. 30%. Ofwel de verwarming met isolatie en de meest geavanceerde regeling is de meest energiezuinige (10-A).

Levensduur (gemiddeld) verwarming: +40 jaar

Levensduur (gemiddeld) thermostaat: +15 jaar

Gemiddeld energie in W/m2 "hoofdverwarming": 120

Gemiddeld energie in W/m2 "bijverwarming": 80

Energieklasse: C tm A++

 

- Elektrische vloerverwarming (directe verwarming, zonder directe isolatie) icm met (3-B)

- Elektrische vloerverwarming (directe verwarming, met directe isolatie) icm met (3-A)

- Elektrische vloerverwarming (directe verwarming, zonder directe isolatie) icm met (4-B)

- Elektrische vloerverwarming (directe verwarming, met directe isolatie) icm met (4-A)

- Elektrische vloerverwarming (directe verwarming, zonder directe isolatie) icm met (5-B)

- Elektrische vloerverwarming (directe verwarming, met directe isolatie) icm met (5-A)

- Elektrische vloerverwarming (directe verwarming, zonder directe isolatie) icm met (6-B)

- Elektrische vloerverwarming (directe verwarming, met directe isolatie) icm met (6-A)

- Elektrische vloerverwarming (directe verwarming, zonder directe isolatie) icm met (7-B)

- Elektrische vloerverwarming (directe verwarming, met directe isolatie) icm met (7-A)

- Elektrische vloerverwarming (directe verwarming, zonder directe isolatie) icm met (8-B)

- Elektrische vloerverwarming (directe verwarming, met directe isolatie) icm met (8-A)

- Elektrische vloerverwarming (directe verwarming, zonder directe isolatie) icm met (9-B)

- Elektrische vloerverwarming (directe verwarming, met directe isolatie) icm met (9-A)

- Elektrische vloerverwarming (directe verwarming, zonder directe isolatie) icm met (10-B)

- Elektrische vloerverwarming (directe verwarming, met directe isolatie) icm met (10-A)

.

.

vloerverwarming-accu-incl-ocd5-color-the
Combinaties elektrische vloerverwarming, accumulerend systeem;

Accumulerende systemen hebben zich in de loop der jaren voldoende bewezen dat ze energiezuinig zijn. De stenen afwerking is voldoende dik om de warmte vast te houden, waarbij de isolatie van 3cm, bijvoorbeeld roofmate achtige isolatie, de opgeslagen warmte voldoende afremt.

Zodra deze vorm wordt toegepast is het van belang dat de accumulerende laag op temperatuur wordt gehouden, dit heeft te maken met het feit dat het opwarmen van massa lang kan duren.

De combinaties (3), (6), (7), (8) zullen het meest efficient zijn en dus ook het meest energie zuinig waarbij een PID modulerende functionaliteit het meest gunstige is.

 

Levensduur (gemiddeld) verwarming: +40 jaar

Levensduur (gemiddeld) thermostaat: +15 jaar

Gemiddeld energie in W/m2 "hoofdverwarming": 100

Gemiddeld energie in W/m2 "bijverwarming": 60

Energieklasse: C tm A++

 

- Elektrische vloerverwarming (accumulerend, isolatie 3cm, zand/cement 5cm) icm met (3).

- Elektrische vloerverwarming (accumulerend, isolatie 3cm, zand/cement 5cm) icm met (4).

- Elektrische vloerverwarming (accumulerend, isolatie 3cm, zand/cement 5cm) icm met (5).

- Elektrische vloerverwarming (accumulerend, isolatie 3cm, zand/cement 5cm) icm met (6).

- Elektrische vloerverwarming (accumulerend, isolatie 3cm, zand/cement 5cm) icm met (7).

- Elektrische vloerverwarming (accumulerend, isolatie 3cm, zand/cement 5cm) icm met (8).

- Elektrische vloerverwarming (accumulerend, isolatie 3cm, zand/cement 5cm) icm met (9).

- Elektrische vloerverwarming (accumulerend, isolatie 3cm, zand/cement 5cm) icm met (10).

.

.

vloerverwarming-convector-incl-ocd5-colo
Combinatie convectoren, niet accumulerend;;

Convectie warmte, een vaak toegepast systeem, bestaat uit een convector (metalen armatuur met keramisch verwarmingselement) met veelal een ingebouwde thermostaat, mechanisch (2) of electronisch(3). De temperatuursensor van deze is meestal geplaatst aan de onder- of voorzijde van de convector. Bij toepassing van convectiewarmte is het van belang dat de convector onder een raam wordt geplaatst ivm koudeval. Tevens dient er een bepaalde vochtigheidswaarde aanwezig te zijn in de desbetreffende ruimte, immers luchtvochtigheid is ook drager van warmte.

Alleen zoals hierboven omschreven zal een convector goed functioneren.

Qua regeling is het van belang dat de verwarming centraal wordt bediend. Een onefficiente manier is om de thermostaat functie van de convector toe te passen, de meest efficiente manier is gebruik te maken van een centraal geplaatste programmeerbare thermostaat (4). Hierbij geldt wederom dat (10) het meest ideale is. Hoe hoger de waarde hoe energiezuiniger het systeem is.

 Levensduur (gemiddeld) verwarming: +15 jaar

Levensduur (gemiddeld) thermostaat: +15 jaar

Gemiddeld energie in W/m2 "hoofdverwarming": 120

Gemiddeld energie in W/m2 "bijverwarming": 80

Energieklasse: C tm A++

 

- convectoren met ingebouwde thermostaat, niet programmeerbaar

- convectoren met externe thermostaat/regeling (1)

- convectoren met externe thermostaat/regeling (2)

- convectoren met externe thermostaat/regeling (3)

- convectoren met externe thermostaat/regeling (4)

- convectoren met externe thermostaat/regeling (5)

- convectoren met externe thermostaat/regeling (6)

- convectoren met externe thermostaat/regeling (7)

- convectoren met externe thermostaat/regeling (8)

- convectoren met externe thermostaat/regeling (9)

- convectoren met externe thermostaat/regeling (10)

.

.

vloerverwarming-accumulatie-convector-in
Combinatie convectoren, accumulerend;;

Accumulerende convectoren bestaan uit een stenen armatuur met daarin verwerkt een keramisch element. Het doel is om de gegenereerde warmte op te slaan in het stenen armatuur, hierdoor zal het stenen armatuur warmte uitstralen ook wanneer er geen energie wordt gevraagd.

Zodra deze vorm wordt toegepast is het van belang dat de accumulerende laag op temperatuur wordt gehouden, dit heeft te maken met het feit dat het opwarmen van massa lang kan duren.

De combinaties (3), (6), (7), (8) zullen het meest efficient zijn en dus ook het meest energie zuinig waarbij een PID modulerende functionaliteit het meest gunstige is.

 Levensduur (gemiddeld) verwarming: +15 jaar

Levensduur (gemiddeld) thermostaat: +15 jaar

Gemiddeld energie in W/m2 "hoofdverwarming": 100

Gemiddeld energie in W/m2 "bijverwarming": 60

Energieklasse: C tm A++

 

- convectoren met ingebouwde thermostaat, niet programmeerbaar

- convectoren met externe thermostaat/regeling (1)

- convectoren met externe thermostaat/regeling (2)

- convectoren met externe thermostaat/regeling (3)

- convectoren met externe thermostaat/regeling (4)

- convectoren met externe thermostaat/regeling (5)

- convectoren met externe thermostaat/regeling (6)

- convectoren met externe thermostaat/regeling (7)

- convectoren met externe thermostaat/regeling (8)

- convectoren met externe thermostaat/regeling (9)

- convectoren met externe thermostaat/regeling (10)

.

.

vloerverwarming-infrarood-incl-ocd5-colo
Combinaties infraroodpanelen;

Infraroodpanelen bestaan uit een armatuur met daarin een verwarmingselement welke stralingswarmte genereert. Deze vorm van verwarming is ideaal in nieuwbouwwoningen, er kan namelijk lokaal worden verwarmd dus op plekken waar men zich regelmatig bevindt.

In veel gevallen bestaat een infraroodpaneel uit een metalen gestel met daarin isolatie waardoor er weinig energie verloren gaat aan de achterzijde.

Doordat er lokaal wordt verwarmd kan men gemiddeld voor grote ruimtes 50W/m2 aanhouden, voor kleine ruimtes is dat minimaal 100W/m2.

Qua regeling is het van belang dat de verwarming centraal wordt bediend. De meest efficiente manier is gebruik te maken van een centraal geplaatste programmeerbare thermostaat (4). Hierbij geldt wederom dat (10) het meest ideale is. Hoe hoger de waarde hoe energiezuiniger het systeem is.

 Levensduur (gemiddeld) verwarming: +40 jaar

Levensduur (gemiddeld) thermostaat: +15 jaar

Gemiddeld energie in W/m2 "hoofdverwarming": 50

Gemiddeld energie in W/m2 "bijverwarming": 50

Energieklasse: B tm A++

 

- infraroodpaneel met externe thermostaat/regeling (1)

- infraroodpaneel met externe thermostaat/regeling (2)

- infraroodpaneel met externe thermostaat/regeling (3)

- infraroodpaneel met externe thermostaat/regeling (4)

- infraroodpaneel met externe thermostaat/regeling (5)

- infraroodpaneel met externe thermostaat/regeling (6)

- infraroodpaneel met externe thermostaat/regeling (7)

- infraroodpaneel met externe thermostaat/regeling (8)

- infraroodpaneel met externe thermostaat/regeling (9)

- infraroodpaneel met externe thermostaat/regeling (10)

.

.

Diverse;

- Onderhoud: elektrische verwarming is onderhoudsvrij

- Slijtage: doordat elektrische verwarming geen bewegende of draaiende delen heeft is deze vorm niet aan slijtage onderhevig.

- Lokaal verwarmen: elektrische verwarming leent zich goed om lokaal te reguleren, hierdoor is het comfort hoog en de geleverde energie laag tov systemen waarbij dit niet van toepassing is.

- Verwarmingsprodukten: uitgesloten mbt Ecodesign zijn elektrische verwarmingsprodukten welke geleverd worden zonder thermostaat/regeling.

- De door ons te leveren produkten, icm een thermostatische regeling, voldoen aan de ecodesign regelgeving.

 Bovenstaande geeft een indicatie en hieraan kunnen geen rechten worden verleend, wijzigingen voor behouden!

- Betreft regulering en kwalificering van elektrische verwarming en thermostaten, gecombineerd,
 
welke in zal gaan per 1 januari 2018 omtrent onder andere de energiezuinigheid maar ook de
 
gemiddelde levensduur en natuurlijk de CO2 uitstoot. De produkten die vanaf 1 januari 2018 worden
 
geleverd/geproduceerd moeten hier aan voldoen.
 
 
-Producten die alreeds in de markt zijn, hoeven hier niet aan te voldoen doch dienen wel gedocumenteerd
te zijn. Let op dat deze verwarmingsprodukten i.c.m. een thermostaat/regeling betreffen. 

ecodesign-1.1920x0.jpg